Làm thế nào khi xuất khẩu BCTC gửi KBNN phần mềm báo “Kỳ báo cáo đã được xuất khẩu.Vui lòng kiểm tra lại”?

Biểu hiện: Khi vào Tệp/Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN thì phần mềm báo “Kỳ báo cáo đã được xuất khẩu. Vui lòng kiểm tra lại”.

Giải pháp:

  • Tại giao diện thông báo lỗi, anh/chị nhấn Đồng ý.
  • Sau đó nhấn Hủy bỏ. 
  • Kiểm tra lại trên danh sách đã có báo cáo nào đã nộp chưa. Nếu có thì xóa báo cáo cũ này đi và xuất lại báo cáo mới để nộp.

Cập nhật 06/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY