Hướng dẫn cập nhật phần mềm

1.Xem phim hướng dẫn

2.Hướng dẫn trên phần mềm

Chức năng này giúp đơn vị cập nhật được phiên bản mới nhất của phần mềm MISA Mimosa.NET 2022.

Cách 1:

1. Anh/chị đăng nhập vào phần mềm sẽ thấy thông báo Tự động cập nhật phiên bản mới hoặc có thể vào menu Trợ giúp\Tự động cập nhật.

2. Nhấn Cập nhật ngay để cập nhật lên phiên bản mới của chương trình.

Cách 2: 

1. Đăng nhập vào dữ liệu kế toán, nhấn Cập nhật phiên bản mới.

2. Nhấn Cập nhật ngay để cập nhật lên phiên bản mới của chương trình.

Cách 3: Tải và cài đặt bộ cài phiên bản mới nhất tại đây.

Cập nhật 20/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY