Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS, cột Số dư tạm ứng bị âm dương tại các tiểu mục thì phải làm thế nào?

Biểu hiện: Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C2-03/NS), cột Số dư tạm ứng hiển thị âm dương tại các tiểu mục

Nguyên nhân: Do đơn vị rút tạm ứng tại 1 tiểu mục và thanh toán tạm ứng cho nhiều tiểu mục khác nhau

Giải pháp: Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, tại bảng Tham số báo cáo, bạn tích vào ô Mẫu tự chủ để chương trình tự động điều chỉnh số tiền từ các tiểu mục rút tạm ứng sang các tiểu mục thanh toán tạm ứng, rồi nhấn Đồng ý.

Khi đó, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng sẽ hết âm dương trên các Tiểu mục.

Lưu ý: Trường hợp bạn muốn chủ động điều chỉnh từ tiểu mục rút tạm ứng này cho các tiểu mục thanh toán tạm ứng tương ứng theo yêu cầu của Kho bạc mà không muốn chương trình tự động điều chỉnh, bạn thực hiện như sau:

1. Điều chỉnh từ tiểu mục đã rút tạm ứng sang tiểu mục thanh toán tạm ứng theo hướng dẫn tại đây (cột nghiệp vụ chọn là Tạm ứng đã cấp dự toán).

2. In Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

Cập nhật 27/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY