Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS, Số đề nghị thanh toán không lên hoặc lên không đúng số liệu thì làm thế nào?

Biểu hiện: Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS, Cột Số đề nghị thanh toán không lên (hoặc không lên đủ) số liệu.

Nguyên nhân & Giải pháp

Nguyên nhân 1: Do trên Bảng kê đã tích nút Thanh toán

Giải pháp: Trên Bảng kê tích nút Hủy thanh toán. Khi được Kho bạc đồng ý thanh toán tạm ứng mới tính nút Thanh toán.

Nguyên nhân 2: Do khi hạch toán chi tạm ứng, tài khoản hạch toán với nguồn tự chủ nhưng nguồn lại để là không tự chủ hoặc ngược lại

Do khi hạch toán chi tạm ứng, tài khoản hạch toán với nguồn tự chủ nhưng nguồn lại để là không tự chủ hoặc ngược lại.

Giải pháp
:
Kiểm tra lại thông tin nguồn của các chứng từ chi từ kinh phí tạm ứng trong kỳ để đảm bảo đã hạch toán phù hợp với thông tin nguồn trên các chứng từ rút. Cụ thể:

Bước 1: Trở lại giao diện Bảng kê chứng từ thanh toán cần in để kiểm tra nhanh sự phù hợp giữa tài khoản hạch toán chi phí với thông tin nguồn trên từng dòng hạch toán.

Bước 2: Nếu có tài khoản hạch toán chi phí không tương ứng với thông tin nguồn, sửa lại chứng từ chi tạm ứng cho đúng nguồn & tài khoản.

Ví dụ như hình đang để hạch toán TK không thường xuyên (61128), nguồn lại không thường xuyên => thì kích đúp chuột vào dòng hạch toán chi tiết đó để sửa lại cho đúng.

  • Nguồn thường xuyên (Nguồn tự chủ) tương ứng TK 6111
  • Nguồn không thường xuyên (Nguồn không tự chủ) tương ứng TK 6112

Nguyên nhân 3: Do tạm ứng theo CTMT, DA

Do rút dự toán tạm ứng theo CTMT, DA nhưng phiếu chi không chọn CTMT, DA nên khi in không lên được số đề nghị thanh toán

Giải pháp:

  • Mở phiếu chi tích Bỏ ghi\Sửa, chọn CTMT, DA tương ứng với chứng từ rút => Nhất Cất

  • Vào Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê, mở bảng kê cần thanh toán lên, tích in mẫu C2-03/NS để Kiểm tra lại 
Cập nhật 11/12/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY