Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS báo không có số liệu thì làm thế nào?

Biểu hiện: In Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng báo không có số liệu. 

Giải pháp:

     1. Kiểm tra xem có đang tích vào nút Thanh toán trên bảng kê không, nếu có thì bấm Hủy thanh toán:

       2. Tại giao diện tham số báo cáo bạn kiểm tra:

   • Nguồn: Nếu trên bảng kê có nhiều nguồn thì chọn Tất cả hoặc chọn đúng nguồn cần in.
   • Cấp phát: Tất cả.
   • Kinh phí: tích chọn loại kinh phí tương ứng với nguồn hoặc tích chọn cả 3 loại kinh phí.

    

Cập nhật 03/06/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY