Xuất khẩu báo cáo nộp cấp trên

Chức năng

Cho phép xuất khẩu các Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ra file xml để nhập vào phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019 hoặc nộp bộ báo cáo trực tuyến lên MISA Lekima cho đơn vị dự toán cấp trên để phục vụ việc xét duyệt/thẩm định và tổng hợp báo cáo của đơn vị dự toán cấp trên.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

Tùy thuộc vào đơn vị cấp trên đang sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019 hay MISA Lekima để nộp bộ báo cáo lên cấp trên tương ứng.

Dưới đây là 1 số điểm khác của 2 phần mềm mà đơn vị cấp dưới cần lưu ý để nộp báo cáo tương ứng theo yêu cầu của cấp trên:

  MISA Mimosa.NET X1 2019 MISA Lekima
Cách thức nộp báo cáo

– Đơn vị cấp dưới xuất khẩu bộ báo cáo ra file xml từ MISA Mimosa.NET 2022 nộp cho cấp trên

– Đơn vị cấp trên nhận báo cáo trên MISA Mimosa.NET X1 2019

Đơn vị cấp dưới nộp bộ báo cáo trực tuyến từ MISA Mimosa.NET 2022 lên MISA Lekima cho đơn vị cấp trên

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Hướng dẫn xuất khẩu báo cáo ra file xml để nhập vào phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019

Để xuất khẩu dữ liệu các báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Lập báo cáo tài chính và nhập khẩu số dư đầu năm theo hướng dẫn tại đây.

2. Vào Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính\Nộp báo cáo cấp trên

 

Hoặc vào Tổng hợp\Nộp báo cáo lên cấp trên

 

Tích chọn Xuất khẩu báo cáo ra tệp .xml. Nhấn Đồng ý.

 

3. Chọn các thông tin để xuất khẩu dữ liệu tại màn hình Chọn báo cáo xuất khẩu.

– Kỳ báo cáo

  • Chọn Quý hoặc Cả năm (Nếu chọn kỳ xuất khẩu dữ liệu là Cả năm thì có thể lựa chọn dữ liệu xuất khẩu có Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán).
  • Chọn Năm.

– Hệ thống đã tích chọn sẵn toàn bộ các báo cáo tài chính, trường hợp không muốn xuất khẩu dữ liệu trên báo cáo nào thì anh/chị bỏ tích tại báo cáo đó.

 

– Chức năng Tuỳ chọn xuất khẩu ở 2 mẫu Phụ biểu F01-01/BCQTB01/BCQT cho phép bạn tuỳ chọn dữ liệu xuất ra có bao gồm số liệu thu, chi hoạt động SXKD hay không để đáp ứng được yêu cầu quyết toán kinh phí của đơn vị cấp trên.

 

– Nhấn Tiếp tục.

4. Phần mềm chuyển sang phần Đối chiếu với danh mục nguồn của đơn vị cấp trên.

  • Phần mềm mặc định sẵn Danh mục nguồn tại đơn vị và Danh mục nguồn của đơn vị cấp trên. Trường hợp nguồn của 2 bên không khớp nhau, anh/chị có thể sửa lại cho phù hợp.

  • Nhấn Tiếp tục.

5. Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm để chọn nơi lưu tệp xuất khẩu.

6. Nhấn Xuất khẩu. Khi hệ thống hiển thị thông báo xuất khẩu dữ liệu thành công, nhấn nếu muốn mở ngay thư mục xuất khẩu, nhấn Không chương trình sẽ đóng chức năng lại.

7. Sau khi xuất khẩu file báo cáo thành công, anh/chị đính kèm file lên mail và gửi mail cho cấp trên

Hướng dẫn nộp bộ báo cáo trực tuyến cho cấp trên trên MISA Lekima

Xem phim hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Tải video hướng dẫn Tại đây

1. Mở phần mềm MISA Mimosa 2022, chọn phân hệ Tổng hợp.

2. Chọn Nộp báo cáo lên cấp trên\Nộp báo cáo lên cấp trên.

3. Nhập Tên đăng nhập (tài khoản cấp trên cấp và là tài khoản đăng nhập vào https://mimosaapp.misa.vn/nopbaocao/)Mật khẩu. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Nếu chưa được cấp Tài khoản, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 09/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY