Điều chỉnh dự toán

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 00821, 00822: Điều chỉnh dự toán chi hoạt động (điều chỉnh tăng ghi dương, điều chỉnh giảm ghi âm).

Nợ TK 0092: Điều chỉnh dự toán đầu tư XDCB (điều chỉnh tăng ghi dương, điều chỉnh giảm ghi âm).

2. Mô tả nghiệp vụ
 1. Đơn vị lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự toán và gửi đơn vị dự toán chủ quản xem xét phê duyệt (nếu không có đơn vị chủ quản thì gửi lên Cơ quan tài chính).
 2. Sau khi nhận Quyết định điều chỉnh dự toán, kế toán đơn vị ghi nhận vào sổ sách để theo dõi.

Ví dụ: Ngày 14/09/2022, đơn vị nhận được quyết định điều chỉnh tăng, giảm dự toán số 345: 

 • Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: khoản 072, dự toán chi hoạt động thường xuyên, nhóm mục II: giảm 250.000.000đ.
 • Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: khoản 072, dự toán chi hoạt động thường xuyên, nhóm mục IV: tăng 200.000.000đ.
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý: Khi hạch toán, anh/chị hạch toán vào tài khoản cấp cha.

Để nhập số điều chỉnh dự toán vào phần mềm, thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn tab Điều chỉnh dự toán.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin về quyết định điều chỉnh dự toán.

 • Nhập Ngày QĐ, Số QĐ, Diễn giải, thông tin Chứng từ.
 • Phần mềm đã tự động hiển thị số dự toán được giao của đơn vị chi tiết theo Mục lục ngân sách tính đến thời điểm hiện tại tại cột Số được giao.
 • Nhập số điều chỉnh dự toán vào cột Số điều chỉnh tương ứng: trường hợp điều chỉnh giảm thì nhập số âm (-).

Ví dụ:

  • Điều chỉnh giảm 250.000.000 thì anh/chị nhập vào cột Số điều chỉnh là -250.000.000.
  • Nếu điều chỉnh tăng 250.000.000 thì anh/chị nhập vào cột Số điều chỉnh là 250.000.000.
 • Phần mềm sẽ tự động tính ra số dự toán sau khi điều chỉnh tại cột Số sau điều chỉnh.

3. Nhấn Cất.

4. Xem và in các báo cáo bằng cách chọn Báo cáo, chọn Báo cáo tài chính hay Báo cáo kho bạc.

Cập nhật 17/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY