Điều chỉnh cam kết chi

Xem phim hướng dẫn:

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Mô tả nghiệp vụ
  1. Khi có yêu cầu điều chỉnh cam kết chi, kế toán lập Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi và gửi cho thủ trưởng đơn vị duyệt, sau đó gửi đến KBNN nơi giao dịch.
  2.  Căn cứ đề nghị của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư, KBNN sẽ đối chiếu giữa các thông tin chi tiết và số tiền của cam kết chi đang được quản lý trên hệ thống kho bạc với các thông tin chi tiết và số tiền của cam kết chi trên Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi; sau đó kiểm tra, nếu phù hợp thì điều chỉnh các thông tin của cam kết chi trên hệ thống theo đề nghị của đơn vị dự toán/ chủ đầu tư, ký xác nhận vào phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi và gửi lại cho đơn vị 1 liên.
  3.  Kế toán ghi nhận vào sổ sách để theo dõi số dự toán đã cam kết chi.

Ví dụ: Ngày 20/09/2022, Kế toán làm điều chỉnh cam kết chi DCCKC01.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để nhập điều chỉnh cam kết chi, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào phân hệ Kho bạc\Cam kết chi.

Hoặc chọn menu Nghiệp vụ\Kho bạc\Cam kết chi\Điều chỉnh cam kết chi.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin về điều chỉnh cam kết chi.

  • Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm để chọn số cam kết chi điều chỉnh.
  • Nhấn vào biểu tượng hình tam giác để chọn cam kết chi cần điều chỉnh.
  • Tích chọn cam kết chi cần điều chỉnh, nhấn Đồng ý.

4. Tích chọn Thông tin đề nghị là Điều chỉnh.

5. Nhập Ngày đề nghị CKC, ngày KBNN ghi sổ, Số phiếu điều chỉnh.

6. Nhập Thông tin đề nghị điều chỉnh bao gồm Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục và Số tiền sau điều chỉnh => Phần mềm tự tính Số tiền CKC điều chỉnh.

7. Nhấn Cất.

8. In mẫu C2-13/NS: Giấy điều chỉnh cam kết chi NSNN (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) bằng cách nhấn In.

Hoặc In mẫu 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc bằng cách chọn chức năng Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc.

Cập nhật 17/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY