Làm thế nào để chuyển ngôn ngữ Tiếng Anh sang Tiếng Việt trên Google Chrome?

Khi anh/chị vào Google Chrome thì đang thấy ngôn ngữ là Tiếng Anh và muốn chuyển sang Tiếng Việt thì thực hiện như sau:

1. Vào Google Chrome, nhấn vào biểu tượng ba chấm, chọn Settings (Cài đặt).

2. Nhấn vào biểu tượng 3 gạch ngang tại Settings (Cài đặt).

3. Chọn Advanced\Languages (Nâng cao\Ngôn ngữ).

4. Nhấn vào phần Languages để show hết các ngôn ngữ đang có trên Google Chrome.

5. Nếu đã có ngôn ngữ Tiếng Việt (Vietnamese) rồi thì nhấn vào biểu tượng 3 chấm tại ngôn ngữ Vietnamese.

6. Tích vào ô Display Google Chrome in this language (Hiển thị Google Chrome bằng ngôn ngữ này).

Còn nếu chưa có ngôn ngữ Tiếng Việt thì nhấn Add languages (Thêm ngôn ngữ) để thêm ngôn ngữ Tiếng Việt.

7. Nhấn Relaunch (Chạy lại) để chuyển đổi ngôn ngữ từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt.

8. Như vậy là trên Google Chrome đã được chuyển đổi thành ngôn ngữ Tiếng Việt.

Cập nhật 30/12/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY