Tôi muốn chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau thì phải làm thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Các bước thực hiện

Cách 1

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Nhấn Lấy số dư đầu năm.

3. Nhấn Đồng ý để thực hiện sao lưu.

4. Nhấn vào biểu tượng tam giác để chọn dữ liệu lấy số dư. Nhấn Tiếp tục.

  • Trường hợp dữ liệu đó còn tồn tại ít nhất một tài khoản chưa thực hiện kết chuyển số dư cuối năm. Nhấn  để chương trình tự động thực hiện kết chuyển.
  • Chương trình chuyển sang bước 2: Xem trước số dư đầu năm tương ứng với từng tài khoản. Nhấn Thực hiện.

Nếu thành công chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau:

Nếu không thành công chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau. Nhấn Đồng ý để xem nguyên nhân không thành công.

Cách 2 

Nếu thực hiện theo cách 1 báo “Lấy số dư không thành công” thì thực hiện theo 3 bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Tạo dữ liệu kế toán mới từ năm trước theo link hướng dẫn tại đây

Bước 2: Đăng nhập vào dữ liệu vừa tạo. Thực hiện xuất khẩu số dư đầu kỳ theo link hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Chỉ tích xuất khẩu danh mục và số dư

Bước 3: Đăng nhập vào dữ liệu đang làm việc muốn sửa số dư, thực hiện nhập khẩu dữ liệu từ link vừa xuất khẩu theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 16/11/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY