Báo cáo tài chính (BCTC) nộp cho KBNN bị từ chối thì phải làm thế nào ?

Lý do TKT KBNN từ chối nhận báo cáo

Nhấn dấu + để xem chi tiết

Lý do 1: Chỉ tiêu … : Số đầu năm 20xx (năm nay) phải bằng số cuối năm 20xx (năm trước)

Giải pháp: Xem hướng dẫn xử lý tại đây

Lý do 2: MS 19 (...) = MS 20 (Số dư đầu năm) + MS 21 (Tăng trong năm) – MS 22 (Giảm trong năm)

Giải pháp: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Lý do 3: MS 98 (...) = MS 95 (Số dư đầu năm) + MS 96 (Số tăng trong năm) - MS 97 (Số giảm trong năm)

Giải pháp: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Lý do 4: MS 02, B04/BCTC, Tiền gửi kho bạc phải >= 0

Giải pháp: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Lý do 5: Tổng Tài sản + Nguồn vốn > 0

Giải pháp: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 16/11/2023
Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY