Làm thế nào để gửi bảng lương Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho người thụ hưởng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP) cho KBNN ?

Xem phim hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Ký và đóng dấu trên bảng lương mẫu số 09

 • Nếu đơn vị ký dấu tươi, bạn thực hiện in báo cáo đối chiếu ra giấy và ký đóng dấu, sau đó scan ra file PDF và lưu file trên máy tính của bạn.
 • Nếu đơn vị ký số trên bảng lương mẫu số 09, bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Để hồ sơ chứng từ khi gửi sang kho bạc, cán bộ kho bạc mở được file đính kèm thì tên file đính kèm không có ký tự đặc biệt, có dấu cách và các ký tự bằng tiếng việt,  ví dụ: các ký tự “đ”, “Đ” (thay bằng các ký tự “d”,”D” viết liền và không dấu).

 • Ví dụ: mauso09_daky. Nếu tên file chưa đúng định dạng trên, bạn thực hiện đổi tên lại theo đúng định dạng.

Bước 2: Xuất khẩu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (C2-02a) và bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng

 • Bạn thực hiện xuất khẩu giấy rút c2-02a theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Bạn thực hiện xuất khẩu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng tương tự như giấy rút c2-02a. 

Bước 3: Nộp bảng lương mẫu số 09 kèm các chứng từ

Trên phần thêm mới hồ sơ giao nhận với KBNN: 

 1. Trên Thông tin hồ sơ, phần Chứng từ thanh toán nhấn
  • Bạn tìm đến phần Kê khai tài liệu giao nhận, Nhấn nút Tài liệu khác để thêm tài liệu không nằm trong danh sách có sẵn.
  • Nhập Thông tin tài liệu ( ví dụ: Bảng lương Mẫu số 09 tháng 8/2021)
  • Nhấn nút Chọn tệp để tải tệp đính kèm Mẫu số 09 lên hệ thống. Định dạng tệp đính kèm phải là .pdf

    2. Tại phần Lập chứng từ YCTT, nhấn nút Thêm chứng từ offline để thêm chứng từ giấy rút c2-02aBảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng đã xuất khẩu ở bước 2.

   3. Sau khi thêm các chứng từ đầy đủ (hình ảnh dưới), bạn Nhập mã xác nhậnGửi phê duyệt

Cập nhật 23/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY