Tôi vào Báo cáo/Tiền lương, chọn mẫu 05-1/BK-TNCN: Phụ lục tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, phần mềm báo “Báo cáo không có số liệu” thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Giải pháp: Để báo cáo hiển thị được số liệu, bạn cần Bảng tính thuế TNCN với kỳ là năm

1. Vào menu Tiền lương/Tính thuế thu nhập cá nhân.

2. Chọn Kỳ tính thuế: Cả năm. Nhấn Tính thuế.

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn In/05-1/BK-TNCN: Phụ lục tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Hoặc vào menu Báo cáo/Tiền lương/05-1/BK-TNCN: Phụ lục tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

5. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 03/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY