Tôi lập bảng lương nhưng không thấy hiển thị cột phụ cấp thì làm thế nào?

Biểu hiện: Khi lập bảng lương không nhìn thấy các cột phụ cấp như phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên,…

Nguyên nhân 1: Do tích vào ô “Ẩn các khoản lương không phát sinh trong tháng”

=> Giải pháp: Bỏ tích chọn vào ô ” Ẩn các khoản lương không phát sinh trong tháng

Nguyên nhân 2: Do tích vào ô “Không sử dụng” trong danh mục khoản lương

Giải pháp:

  • Vào Danh mục\Lương cán bộ\Khoản lương.

  • Tìm đến những phụ cấp đang không lên bảng lương, nhấn Sửa, bỏ tích ô “Không sử dụng

Cập nhật 03/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY