Tính hao mòn tài sản cố định

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim) 

  1. Tính hao mòn TSCĐ hình thành từ nguồn NSNN
  2. Tính hao mòn TSCĐ hình thành từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
  3. Tính hao mòn TSCĐ hình thành từ nguồn Phí, lệ phí được khấu trừ để lại
  4. Tính hao mòn TSCĐ hình thành từ Quỹ PTHĐSN
  5. Tính hao mòn TSCĐ hình thành từ Quỹ phúc lợi

Lưu ý: Trường hợp trên chứng từ thiếu 1 số thông tin như Mục, Tiểu mục, CTMT, Dự án, Đối tượng… thì khi nhấn Cất, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo để bạn bổ sung.

Cập nhật 25/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY