Khi in báo cáo kiểm kê TSCĐ hay biên bản kiểm kê TSCĐ, tôi muốn hiển thị số liệu ở các cột kiểm kê thì làm thế nào?

Biểu hiện: Khi in Báo cáo kiểm kê tài sản cố định, Biên bản kiểm kê TSCĐ cột Kiểm kêTheo kiểm kê không có số liệu

Giải pháp: Vào Báo cáo\Tài sản cố định\Báo cáo kiểm kê tài sản cố định hoặc Biên bản kiểm kê TSCĐ, tham số tích chọn Lấy số liệu lên các cột kiểm kê.

Báo cáo kiểm kê tài sản cố định:

Tương tự với Biên bản kiểm kê TSCĐ:

Cập nhật 11/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY