1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tài sản cố định
  4. Tôi muốn ghi giảm (thanh lý, nhượng bán,…) một phần TSCĐ trong cùng 1 lô thì làm như thế nào?

Tôi muốn ghi giảm (thanh lý, nhượng bán,…) một phần TSCĐ trong cùng 1 lô thì làm như thế nào?

Biểu hiện: Đơn vị có nhiều tài sản giống nhau nên khai báo 1 mã TSCĐ trên phần mềm và chỉ muốn giảm 1 phần trong tổng số lượng đó:

Cách thực hiện: Vào Tài sản cố định\ Đánh giá lại lập chứng từ đánh giá lại (gõ vào ô số nguyên giá mới bằng đúng giá trị của số TSCĐ còn lại sau khi đã trừ đi phần giá trị giảm).

Ví dụ: Đơn vị mua 3 máy vi tính để bàn năm 2017, tổng nguyên giá 3 tài sản 30.000.000, Hao mòn/khấu hao lũy kế 18.000.000, năm 2022 đơn vị thanh lý 1 máy vi tính. Bạn làm theo 3 bước:

Bước 1: Vào Tài sản cố định\Đánh giá lại, nhấn Thêm

Bước 2: Chọn tới mã TSCĐ cần ghi giảm và điền lại thông tin Nguyên giáHao mòn/ Khấu hao lũy kế, số lượng

  • Nguyên giá = Tổng nguyên giá – nguyên giá của phần TSCĐ ghi giảm = 30.000.000 – 10.000.000 (Nguyên giá 1 TSCĐ) = 20.000.000
  • Hao mòn/khấu hao lũy kế = Tổng hao mòn/khấu hao lũy kế – hao mòn/ khấu hao lũy kế của phần TSCĐ ghi giảm = 18.000.000 – 6.000.000 (Hao mòn/khấu hao lũy kế 1 TSCĐ) = 12.000.000
  • Số lượng = Tổng số lượng – số lượng của phần TSCĐ ghi giảm = 3 – 1 =2

Bước 3: Nhấn Hạch toán, sửa lại bút toán hạch toán và Cất chứng từ.

Cập nhật 08/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY