Ghi sổ chứng từ tính hao mòn báo lỗi thiếu Dự án thì làm như thế nào?

Biểu hiện:

Nguyên nhân 1: Do chọn sai Nguồn HT lúc khai báo TSCĐ

=> Giải pháp: Vào Danh mục\Tài sản cố định, tìm tới mã TSCĐ bị sai Nguồn HT và sửa lại cho đúng.

Lưu ý: Trường hợp các thông tin cần sửa bị ẩn, bạn làm theo hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân 2: Do đã chọn đúng Nguồn HT nhưng trên chứng từ hao mòn không chọn được CTMT, DA

=> Giải pháp: Bạn làm theo 2 bước:

  • Bước 1: Vào Hệ thống\Tùy chọn, tại phần Nghiệp vụ, tích chọn Quản lý CTMT, dự án, rồi nhấn Đồng ý (Trường hợp đã tích rồi thì bỏ qua bước này).

  • Bước 2: Chọn CTMT, Dự án bị thiếu tương ứng cho dòng hạch toán TSCĐ rồi nhấn Cất.

Cập nhật 08/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY