1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Tài sản cố định
 4. Làm thế nào để đối chiếu số dư TK 211, 214 trên Bảng cân đối số phát sinh với Sổ TSCĐ- (Không kết nối PM QLTS.VN)?

Làm thế nào để đối chiếu số dư TK 211, 214 trên Bảng cân đối số phát sinh với Sổ TSCĐ- (Không kết nối PM QLTS.VN)?

Xem phim hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm

Để đối chiếu số dư TK 211, 214 trên Bảng cân đối số phát sinh với sổ TSCĐ, bạn thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đối chiếu số dư đầu kỳ của TK 211, 214 giữa Bảng cân đối số phát sinh và sổ TSCĐ

 • Vào menu Báo cáo\Tài sản cố định\Danh sách TSCĐ theo loại.
 • Trên tham số báo cáo, chọn khoảng thời gian bất kỳ, tích vào ô In danh sách theo điều kiện. Tích chọn TSCĐ đầu năm. Nhấn Đồng ý.

Trong đó:

 • Dư Nợ TK 211, 213: Giá trị cột Nguyên giá.
 • Dư Có TK 214: Giá trị cột Hao mòn lũy kế.
 • Dư Có TK 366: Giá trị cột Giá trị còn lại.

Lưu ý: Nếu đơn vị đã tính hao mòn năm nay (Cột Hao mòn năm nay có số liệu) thì: Hao mòn lũy kế = Hao mòn lũy kế – Hao mòn năm nay.

Bước 2: Đối chiếu phát sinh tăng, phát sinh giảm trong kỳ

 1. Với phát sinh tăng Nợ TK 211: Vào menu Báo cáo\Tài sản cố định\Sổ ghi tăng TSCĐ.
 2. Với phát sinh giảm Có TK 211: Vào menu Báo cáo\Tài sản cố định\Sổ ghi giảm TSCĐ.
 3. Với phát sinh Có TK 214: Vào menu Báo cáo\Tài sản cố định\Danh sách TSCĐ theo loại. Bỏ tích In danh sách theo điều kiện. Đối chiếu cột Hao mòn lũy kế.

Sau khi đối chiếu, nếu có chênh lệch bạn kiểm tra lại số đúng đang ở trên bảng cân đối hay trên báo cáo đang xem để chỉnh sửa lại.

 

Cập nhật 21/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY