Ghi sổ chứng từ ghi tăng từ QLTS báo lỗi thiếu Cấp phát thì làm như thế nào?

Biểu hiện: Khi đơn vị lấy số liệu ghi tăng từ QLTS sang Mimosa thì khi cất phần mềm báo “Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái: thiếu Cấp phát. Ghi sổ không thành công“.

Nguyên nhân: Do khi khai báo TSCĐ trên QLTS đang chọn Nguồn viện trợ, tài trợ và phần mềm chưa xác minh được phương thức cấp phát nên trên chứng từ ghi tăng được lấy xuống ô này đang để trống.

Giải pháp: Tại tab Hạch toán, bạn chọn Cấp phát trên chứng từ.

Cập nhật 05/10/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY