Ghi sổ chứng từ ghi tăng từ QLTS báo lỗi thiếu Tài khoản ngân hàng, kho bạc thì làm như thế nào?

Biểu hiện: Khi đơn vị lấy số liệu ghi tăng tài sản từ QLTS sang Mimosa thì khi cất phần mềm báo “Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái: thiếu thiếu Tài khoản ngân hàng, kho bạc. Ghi sổ không thành công“.

Giải pháp:

Trường hợp 1: Nếu TSCĐ bạn mua thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc thì trên chứng từ chọn Tài khoản NH, KB.

Trường hợp 2: Nếu mua TSCĐ không thanh toán bằng tiền gửi thì bạn sửa lại nghiệp vụ hạch toán trên chứng từ, có thể tham khảo nghiệp vụ mua TSCĐ theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 05/10/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY