Làm thế nào để theo dõi nguồn 14 – Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương?

Nhấn vào dấu + để xem chi tiết

Bước 1: Khai báo danh mục Tính chất nguồn

Lưu ý: Bạn kiểm tra, nếu trong danh mục Tính chất nguồn, nếu đã có mã tính chất 14 thì không cần thực hiện thêm nữa

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí

2. Tích Thêm để thêm mới tính chất nguồn kinh phí. Khai báo mã tính chất: 14,  Tên tính chất: KP thực hiện cải cách tiền lương,  tích chọn Thường xuyên hoặc Không thường xuyên ⇒ Ấn Cất

Bước 2: Khai báo danh mục Nguồn 14

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí

2. Căn cứ vào Nguồn cải cách tiền lương sử dụng thuộc nguồn Trung ương, Tỉnh, Huyện ⇒ nhấn chuột vào nguồn đó, tích Thêm

3. Khai báo thông tin Nguồn Cải cách tiền lương

  • Lưu ý: Mã nguồn kinh phí phải được bắt đầu với ký tự nguồn cha

Ví dụ: Nguồn Ngân sách cái cách tiền lương thuộc Ngân sách Huyện => Mã nguồn kinh phí là 38

Tương tự, nếu thuộc Ngân sách Tỉnh là 28, Ngân sách Trung ương là 18

  • Tên nguồn kinh phí:Nguồn Ngân sách cải cách tiền lương
  • Tính chất nguồn chọn là 14 (KP thực hiện cải cách tiền lương)

4. Nhấn Cất.

Bước 3: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh nguồn 14- Kinh phí thực hiện Cải cách tiền lương

1. Nhận dự toán Kinh phí Cải cách tiền lương

Bạn làm theo hướng dẫn tại đây

2. Rút dự toán và chi lương từ Kinh phí Cải cách tiền lương

Bạn thực hiện rút dự toán & chi lương cho CBNV qua thẻ ATM tương tự như đối với nguồn kinh phí 12, 13 theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 24/08/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY