Khi vào báo cáo đối chiếu mẫu số 01a và 02a trên trang DVC nhưng không thấy nút “Nhập khẩu” thì làm như thế nào?

Biểu hiện

Khi bạn vào báo cáo đối chiếu mẫu số 01a và 02a trên trang DVC nhưng không thấy nút “Nhập khẩu”

Nguyên nhân 1: Chưa cài công cụ MISA DVC Extension hoặc chưa đăng nhập trang DVC trên trình duyệt Google Chrome 

Giải pháp: Anh/Chị mở trình duyệt Chrome và làm theo tài liệu hướng dẫn tại đây.

Nguyên nhân 2: Đã cài công cụ MISA DVC Extension và đăng nhập trang DVC trên trình duyệt Google Chrome nhưng vẫn không thấy nút Nhập Khẩu

Giải pháp: Anh/Chị thực hiện xóa dữ liệu duyệt web của trình duyệt,sau đó xóa công cụ MISA DVC Extension và cài lại công cụ. Chi tiết theo 2 bước sau: 

Bước 1: Xóa Cache trên trình duyệt Google Chrome

  • Trên trình duyệt Google Chrome, chọn biểu tượng dấu ba chấm, rồi chọn Công cụ khác/Xóa dữ liệu duyệt. Trình duyệt hiện ra bảng thông báo Xóa dữ liệu web, chọn Xóa dữ liệu

Bước 2: Gỡ công cụ MISA DVC Extension và cài lại 

  • Bạn nhấn vào link tại đây để mở đến cửa hàng Chrome trực tuyến 
  • Nhấn Xóa khỏi Chrome (Remove from Chrome)
  • Trình duyệt hỏi Xóa “MISA DVC Extension”? Nhấn Xóa

  • Khi đó trên MISA DVC Extension hiện lên nút Thêm vào Chrome, bạn tích vào đó. 

  • Nhấn Thêm tiện ích (Add Extensions) để thêm MISA DVC Extension vào cửa hàng chrome trực tuyến.

  • Đăng nhập lại trang DVC trên trình duyệt Google Chrome sẽ thấy có nút Nhập khẩu trong phần báo cáo đối chiếu mẫu số 01a và 02a. 

 

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY