Thủ trưởng đơn vị ký duyệt, gửi hồ sơ đối chiếu số dư cho KBNN

Giúp Thủ trưởng của đơn vị ký số, phê duyệt hồ sơ và gửi cho KBNN hoặc từ chối phê duyệt hồ sơ trên hệ thống DVC MISA (https://dvc.misa.vn).

Bước 1: Cài đặt phần mềm MISA KYSO

Bước 1: Cài đặt phần mềm MISA Kyso

Để ký số điện tử hồ sơ giao dịch gửi cho KBNN, Thủ trưởng đơn vị sẽ sử dụng phần mềm ký số điện tử MISA KYSO mà không cần cài đặt và sử dụng phần mềm MISA Mimosa 2022.

1. Nhấn vào đường dẫn tại đây để tải bộ cài phần mềm MISA Kyso.

2. Kích đúp chuột vào file vừa tải về, nhấn Run.

3. Nhấn Tiếp tục.

4. Chương trình mặc định thư mục chứa bộ cài ở ổ đĩa C:\MISA JSC\MISA KYSO\.

Tuy nhiên để tránh tình trạng mất bộ cài do cài lại window thì anh/chị nhấn Thay đổi để chọn lại đường dẫn chứa bộ cài.

Khuyến nghị chọn thư mục chứa bộ cài tại ổ D hoặc E, không chọn vào Desktop.

5. Nhấn Tiếp tục.

6. Nhấn Hoàn thành.

7. Tại góc trái phía dưới màn hình sẽ hiển thị biểu tượng và thông báo MISA KYSO đang chạy.

Bước 2: Thủ trưởng đơn vị phê duyệt/từ chối hồ sơ

Bước 2: Thủ trưởng đơn vị phê duyệt/từ chối hồ sơ 

Lưu ý: Thủ trưởng đơn vị cắm USB Token vào máy tính.

– Đăng nhập vào phần mềm ký số Kho bạc điện tử

1. Truy cập vào trang: https://dvc.misa.vn

2. Nhập các thông tin đăng nhập vào DVC và nhấn Kết nối.

3. Thủ trưởng đơn vị vào mục Hồ sơ đối chiếu số dư để xem danh sách hồ sơ cần phê duyệt có trạng thái Chờ thủ trưởng phê duyệt.

4. Nhấn đúp chuột vào hồ sơ để xem hồ sơ chi tiết.

Ngoài ra, trong trường hợp Thủ trưởng đơn vị có cài đặt và sử dụng phần mềm MISA Mimosa 2022 thì khi chọn phân hệ Kho bạc điện tử\Thủ trưởng đơn vị ký duyệt => phần mềm sẽ tự động chuyển sang trang https://dvc.misa.vn để thực hiện đăng nhập.

Các thao tác đăng nhập xem hướng dẫn ở trên.

– Phê duyệt hồ sơ

1. Chọn hồ sơ cần phê duyệt, nhấn Phê duyệt.

2. Nhập mật khẩu USB Token. Nhấn OK.

3. Hồ sơ sau khi Thủ trưởng đơn vị phê duyệt sẽ được gửi lên hệ thống DVC KBNN.

– Từ chối hồ sơ

1. Chọn hồ sơ cần phê duyệt, nhấn Từ chối.

2. Nhập lý do từ chối. Nhấn Gửi trả.

3. Hồ sơ sau khi Thủ trưởng đơn vị từ chối phê duyệt hồ sơ sẽ có trạng thái là Thủ trưởng từ chối phê duyệt

  • Kế toán viên sẽ lập lại hồ sơ và gửi phê duyệt lại cho kế toán trưởng.
  • Kế toán trưởng vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối phê duyệt hồ sơ.
  • Thủ trưởng đơn vị sẽ vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối để gửi lên cho KBNN phê duyệt hồ sơ.
Cập nhật 04/01/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY