Kế toán viên lập hồ sơ đối chiếu số dư

Bước 1: Kết nối vào hệ thống DVC trực tuyến

1. Chọn phân hệ Kho bạc điện tử. Nhấn Kết nối DVC hoặc Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch.

2. Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu của kế toán viên (là tài khoản đăng nhập vào hệ thống DVC) để kết nối tới hệ thống DVC của KBNN (thường được KBNN gửi về trong email).

3. Tích chọn Lưu thông tin kết nối để phần mềm lưu lại Tên đăng nhập và Mật khẩu cho lần đăng nhập sau.

4. Nhấn Kết nối.

Bước 2: Kế toán lập hồ sơ đối chiếu số dư

1. Chọn phân hệ Kho bạc điện tử. Nhấn Kế toán viên lập hồ sơ giao dịch.

2. Chọn tab Quản lý hồ sơ đối chiếu số dư, nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên giao diện Thêm mới hồ sơ:

– Mã hồ sơ: mã chương trình mặc định. Trong đó:

 • D: Mã KBNN quy định cho MISA
 • 22: năm hạch toán
 • 1012067: mã QHNS của đơn vị
 • 00001: số thứ tự hồ sơ

– Nhấn vào biểu tượng cây bút để thiết lập lại mã hồ sơ giao dịch và số chứng từ kho bạc trong trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán chung 1 mã QHNS thì mã hồ sơ hay số chứng từ kho bạc giữa các dữ liệu kế toán sẽ bị trùng nhau. 

=> Dẫn đến không gửi được hồ sơ giao dịch vào hệ thống DVC KBNN.

Cách thiết lập như sau:

 • Tích chọn Áp dụng thiết lập cho chương trình.
 • Nhập Hậu tố cho Mã hồ sơ giao dịch và Số chứng từ kho bạc.

=> Mã số sơ giao dịch và Số chứng từ kho bạc sẽ lấy theo cách thiết lập này, nên sẽ không bị trùng nhau nếu đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán.

– Sau khi thiết lập mã hồ sơ, anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng Nạp để chương trình cập nhật Mã hồ sơ mới nhất.

– Nhập Ngày tạo. Lưu ý thông tin này sẽ là căn cứ để phần mềm lấy lên các chứng từ kho bạc tương ứng.

– Nhập Tiêu đề hồ sơ.

4. Nhấn Chọn mẫu báo cáo để chọn mẫu báo cáo đối chiếu cần lập.

Ví dụ: Chọn Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT.

 • Khai báo các tham số báo cáo và nhấn Đồng ý.

 • Phần mềm hiển thị báo cáo để anh/chị xem trước như sau:

Lưu ý

– Với Mẫu số 04-SDKP/ĐVDT, anh/chị cần thực hiện ghép nguồn đang quản lý trên MISA Mimosa 2022 với nguồn trên KBNN để đảm bảo dữ liệu được chính xác.

 • Nguồn đang quản lý trên MISA Mimosa: là toàn bộ danh mục nguồn ngân sách trên MISA Mimosa.
 • Danh sách nguồn chỉ định trên KBNN: Đơn vị có mã QHNS đầu 1, 2, 3 sẽ hiển thị mã nguồn từ 12 đến 17; Đơn vị có mã QHNS đầu khác 1, 2, 3 sẽ hiển thị mã nguồn từ 42 đến 60. 

– Với Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN, anh/chị cần thực hiện ghép tài khoản trên Mimosa 2022 với tài khoản KBNN để lấy dữ liệu lên báo cáo đối chiếu với KBNN.

 • Tài khoản kho bạc trên MISA Mimosa: danh sách tài khoản có tích mở tại Kho bạc, có phát sinh trong kỳ.
 • Danh sách tài khoản trên KBNN: danh sách tài khoản đăng ký sử dụng trên DVC KBNN.

5. Các báo cáo đối chiếu đã chọn sẽ hiển thị ở Danh sách bảng đối chiếu.

6. Sau khi đã hoàn tất, nhấn Cất.

7. Nhấn Gửi phê duyệt để gửi hồ sơ cho Kế toán trưởng phê duyệt

8. Hồ sơ sau khi gửi phê duyệt sẽ là Chờ kế toán trưởng phê duyệt. 

Cập nhật 05/01/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY