Đơn vị kiểm tra kết quả KBNN phê duyệt hồ sơ

Giúp Kế toán viên/Kế toán trưởng kiểm tra trạng thái của hồ sơ đã được KBNN phê duyệt hoặc từ chối ngay trên phần mềm MISA Mimosa 2022.

Thủ trưởng đơn vị sẽ kiểm tra trạng thái hồ sơ trên hệ thống DVC MISA (https://dvc.misa.vn)

Kế toán viên/Kế toán trưởng kiểm tra trạng thái hồ sơ KBNN duyệt trên MISA Mimosa 2022

1. Chọn menu Kho bạc điện tử, chọn hồ sơ cần xem.

2. Nhấn Kiểm tra KBNN phê duyệt.

=> Chương trình sẽ tự động hiển thị trạng thái KBNN duyệt hoặc từ chối.

 • Nếu KBNN phê duyệt: trạng thái là Đã hoàn thành giao nhận.

 • Nếu KBNN từ chối: trạng thái là Từ chối.

 • Có thể xem thêm Lý do từ chối tại cột Ghi chú.

3. Với các hồ sơ được KBNN phê duyệt thành công tức là các hồ sơ có trạng thái đã hoàn thành giao nhận thì anh chị nhấn Tải CTBN để tải Chứng từ báo nợ KBNN ký số về máy tính hoặc Xem trước chứng từ, In phục hồi.

 • Chứng từ báo nợ KBNN

 • Chứng từ in phục hồi

Thủ trưởng đơn vị kiểm tra trạng thái hồ sơ KBNN duyệt trên DVC MISA (https://dvc.misa.vn)

1. Đăng nhập vào hệ thống DVC MISA (https://dvc.misa.vn).

2. Thủ trưởng đơn vị xem ở cột Trạng thái hồ sơ trên KBNN.

 • Nếu KBNN phê duyệt: trạng thái là Đã hoàn thành giao nhận.
 • Nếu KBNN từ chối: trạng thái là Từ chối.

Nếu KBNN từ chối phê duyệt hồ sơ:

 • Kế toán viên sẽ lập lại hồ sơ và gửi phê duyệt lại cho kế toán trưởng.
 • Kế toán trưởng vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối phê duyệt hồ sơ.
 • Thủ trưởng đơn vị sẽ vào xem hồ sơ và thực hiện phê duyệt/từ chối để gửi lên cho KBNN phê duyệt hồ sơ.
 • KBNN thực hiện phê duyệt/từ chối và trả kết quả cho đơn vị.
Cập nhật 02/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY