Hướng dẫn bắt đầu sử dụng với phân hệ kho bạc điện tử

Các bước bắt đầu sử dụng phân hệ kho bạc điện tử:

Cách 1: Đăng ký với KBNN tại địa phương nơi đơn vị thực hiện giao dịch

1. Anh/chị thực hiện đăng ký với KBNN tại địa phương. Sau đó kho bạc tại địa phương sẽ lập danh sách các đơn vị sử dụng kho bạc điện tử và gửi lên cho kho bạc nhà nước.

2. Khi KBNN phê duyệt sẽ thực hiện mở cổng kết nối với hệ thống kho bạc điện tử của MISA. Khi đó, đơn vị truy cập phần mềm MISA Mimosa 2022 và thực hiện kết nối DVC bằng tài khoản đã đăng nhập vào DVC KBNN.

Hướng dẫn kết nối vào hệ thống DVC trực tuyến, anh/chị xem tại đây.

Cách 2: Tải form kết nối trực tuyến với KBNN ngay trên phần mềm MISA Mimosa 2022

1. Đơn vị thực hiện đăng nhập vào phần mềm MISA Mimosa 2022, khi đăng nhập vào phần mềm, phần mềm sẽ hiển thị thông báo Đăng ký kết nối trực tuyến với KBNN.

Anh/chị nhấn Đăng ký ngay để tải về form đăng ký.

2. Chọn nơi lưu form đăng ký. Sau khi chương trình thông báo Tải tệp thành công, nhấn để mở form đăng ký.

3. Thực hiện khai báo các thông tin Đăng ký sử dụng ứng dụng, dịch vụ của KBNN.


4. Sau đó lại gửi cho KBNN tại địa phương nơi thực hiện giao dịch để kho bạc tại địa phương lập danh sách các đơn vị sử dụng kho bạc điện tử và gửi lên cho kho bạc nhà nước.

5. Khi KBNN phê duyệt sẽ thực hiện mở cổng kết nối với hệ thống kho bạc điện tử của MISA. Khi đó, đơn vị truy cập phần mềm MISA Mimosa 2022 và thực hiện kết nối DVC bằng tài khoản đã đăng nhập vào DVC KBNN.

Hướng dẫn kết nối vào hệ thống DVC trực tuyến, anh/chị xem tại đây.

Cập nhật 12/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY