Y tế

A. Hạch toán NSNN

 1. Dự toán ngân sách
 2. Chi hoạt động
 3. Quy trình lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn
 4. Nghiệp vụ khác
  1. Chi mua vật tư, thuốc, hóa chất
  2. Công cụ dụng cụ
  3. Tiền ốm đau thai sản
  4. Hạch toán Chi bổ sung thu nhập; Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
  5. Tài sản cố định
  6. Nộp khôi phục
  7. Xuất toán (khi duyệt quyết toán bị xuất toán)
  8. Điều chỉnh kinh phí đã rút và chi (Kinh phí đã rút)

B. Hạch toán các khoản thu dịch vụ, SXKD

 1. Thu chi hoạt động từ nguồn SXKD, dịch vụ
 2. Trích lập thu nhập tăng thêm; quỹ phúc lợi, khen thưởng…
 3. Chi lương từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các dịch vụ khác bằng chuyển khoản
 4. Dành và chi nguồn CCTL từ nguồn SXKD, Dịch vụ
 5. Một số nghiệp vụ khác
  1. Chi mua vật tư, thuốc, hóa chất
  2. Công cụ dụng cụ
  3. Các loại thuế dịch vụ phải nộp
  4. Kết chuyển chi phí dịch vụ dở dang
  5. Tài sản cố định
  6. Thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh với Bảo hiểm y tế

C. Hạch toán thu phí lệ phí để lại

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

D. Hạch toán thu khác

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

 

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY