Cấp dưới gửi báo cáo lên cấp trên (đặc thù Bộ TTTT)

  1. Làm thế nào để lên cột Dự toán năm trong Biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách (Áp dụng cho đơn vị có thu phí, lệ phí hoặc có nguồn thu viện trợ, tài trợ) lên cấp trên để xét duyệt/thẩm định?
  2. Khi nộp báo cáo lên cấp trên phần mềm thông báo không nộp được do còn số dư tài khoản 136, 336 thì xử lý như thế nào?
  3. Làm thế nào để lên được sổ kế hoạch của số thu dịch vụ trên báo cáo Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công (áp dụng cho đơn vị có thu dịch vụ)?
  4. Làm thế nào để nhập số đầu năm cho các báo cáo tài chính B02/BCTC, B03/BCTC, B04/BCTC và chỉ tiêu sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính?
  5. Làm thế nào xem được mẫu B05-3 Tình hình sử dụng dự toán chi thường xuyên NSTW (Cấp tỉnh/cấp huyện/cấp xã)theo hình thức rút dự toán, niên độ (Áp dụng cho các đơn vị thuộc Bộ Thông tin truyền thông)?
  6. Làm thế nào để nộp báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán chi tiết theo nhiệm vụ lên cấp trên?
  7. Làm thế nào để nộp được Báo cáo tình hình thực hiện giao dự toán kinh phí cho cấp trên?
  8. Làm thế nào để Nộp báo cáo lên đơn vị chủ quản?
Cập nhật 30/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY