Chi lương từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các dịch vụ khác bằng chuyển khoản

1. Rút tiền từ tài khoản tiền gửi tại kho bạc chuyển sang tài khoản tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 1121       Tiền gửi tại kho bạc

Có TK 1121        Tiền gửi tại ngân hàng

Vào Tiền gửi\Chuyển tiền nội bộ

2. Trường hợp rút tiền gửi về nhập quỹ tiền mặt để chi lương

Nợ TK 1111       Tiền Việt Nam

Có TK 1121        Tiền gửi tại ngân hàng

Vào Tiền mặt\Lập phiếu thu\Phiếu thu rút tiền gửi NH,KB

3. Chi lương từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các dịch vụ khác

Nợ TK 334       Phải trả người lao động

Có TK 1121,1111

Vào Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi hoặc Tiền mặt\Lập phiếu chi\Phiếu chi

4. Hạch toán chi phí lương từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các dịch vụ khác

Nợ TK 154       Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang

Có TK 334       Phải trả người lao động

Trên chứng từ chi tiền lương \Tiện ích\Hạch toán chi phí lương hoặc Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác

Xem hướng dẫn tại đây

5. Chuyển tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ

Nợ TK 332       Các khoản phải nộp theo lương

Có TK 1121       Tiền Việt Nam

Vào Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi

6. Hạch toán chi phí BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ phải nộp và trích vào lương

Nợ TK 154       Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang

Nợ TK 334       Phải trả người lao động

Có TK 332       Các khoản phải nộp theo lương

Trên chứng từ Chi tiền gửi nộp bảo hiểm\Tiện ích\Hạch toán chi phí bảo hiểm hoặc Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác

 

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY