Các loại thuế phải nộp

1. Lệ phí môn bài

Nợ TK 642                  Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ  

Có TK 3337       Thuế khác

(Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác)

2. Thuế TNDN

Nợ TK 821                  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 3334       Thuế thu nhập doanh nghiệp

(Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác)

Xem thêm hướng dẫn tại đây

3. Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 531                  Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ

Có TK 3331       Thuế GTGT phải nộp

(Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác)

4. Nộp thuế

Nợ TK 333                  Các khoản phải nộp nhà nước

Có TK 1111, 1121

(Vào phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi\Phiếu chi, Chi tiền gửi)

Cập nhật 25/08/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY