Tôi muốn bỏ số tiền ở DT giữ lại (Cột 10) trên báo cáo mẫu số 20a (Ký hiệu 01a-SDKP/ĐVDT) thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Giải pháp:

1. Vào Nghiệp vụ/Kho bạc/Dự toán giữ lại.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên chứng từ Dự toán giữ lại.

  • Tại phần Thông tin chung: nhập Ngày quyết định, Số quyết định, Chương, Diễn giải.
  • Nhập chi tiết chứng từ: Mục, Số tiền âm, CTMT, dự án (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 11/09/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY