Làm thế nào để hết số âm dương tại (cột 1) – Tạm ứng phát sinh trong kỳ hoặc (cột 2) – Số dư đến kỳ báo cáo khi in Mẫu số 20C?

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Trường hợp 1: Cột tạm ứng trong kỳ thể hiện dương ở tiểu mục rút tạm ứng và âm ở các tiểu mục chi thanh toán trong cùng 1 kỳ

Nguyên nhân: Do đơn vị rút tạm ứng ở 1 tiểu mục (Ví dụ: 7799, 7049,..) nhưng chi và thanh toán cho các tiểu mục khác.

Giải pháp:

  • Tích chọn Mẫu tự chủ khi in, phần mềm sẽ tự động điều chỉnh âm dương khi xem báo cáo.

  • Lưu ý: Trường hợp sau khi tích Mẫu tự chủ, cột số 2 chưa lên đúng số liệu, bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Trường hợp 2: Cột tạm ứng trong kỳ (Cột 1) in theo tháng/ quý bị âm nhưng in cả năm lại không bị

Nguyên nhân: Do rút tạm ứng ở tháng/ quý trước nhưng thực hiện lập chứng từ chi và thanh toán tạm ứng tại kỳ này.
Giải pháp: Theo quy định số liệu tại Cột tạm ứng tròng kỳ (Cột 1) chỉ lấy số tạm ứng trong kỳ trừ đi số thanh toán trong kỳ, nên số liệu âm cột 1 như vậy là đúng.

Trường hợp 3: Cột tạm ứng số dư đến kỳ báo cáo (Cột 2) có số dư tạm ứng mặc dù chưa rút tạm ứng

Biểu hiện: Cột số 1-Tạm ứng trong kỳ không có số liệu nhưng cột số 2-Tạm ứng số dư đến kỳ báo cáo thì thể hiện âm dương.

Nguyên nhân: Do số dư đầu kỳ chưa đúng.

  • Bạn làm theo hướng dẫn tại đây.
  • Tuy nhiên, có trường hợp các TK 008 chi tiết tạm ứng và thực chi nhưng số tổng thể hiện bằng 0.

Giải pháp:

  • Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, tích chuột phải ở các TK 008111, 008112, 008121, 008122 chọn Xóa số dư.

  • Nếu đơn vị có số dư tạm ứng chuyển sang, bạn thực hiện nhập lại số dư Có TK 008111, hoặc TK 008121 tương ứng nguồn dư tạm ứng
  • Nhấn Cất và kiểm tra lại báo cáo. 
Cập nhật 13/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY