1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  4. Báo cáo đối chiếu kho bạc
  5. Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước
  6. Làm thế nào để hết số âm dương tại (cột 1) – Tạm ứng phát sinh trong kỳ hoặc (cột 2) – Số dư đến kỳ báo cáo khi in Mẫu số 20C?

Làm thế nào để hết số âm dương tại (cột 1) – Tạm ứng phát sinh trong kỳ hoặc (cột 2) – Số dư đến kỳ báo cáo khi in Mẫu số 20C?

Trường hợp 1: Cột tạm ứng trong kỳ thể hiện dương ở tiểu mục rút tạm ứng và âm ở các tiểu mục chi thanh toán trong cùng 1 kỳ

Nguyên nhân: Do đơn vị rút tạm ứng ở 1 tiểu mục (Ví dụ: 7799, 7049,..) nhưng chi và thanh toán cho các tiểu mục khác.

Giải pháp:

Tích chọn Mẫu tự chủ khi in, phần mềm sẽ tự động điều chỉnh âm dương khi xem báo cáo.

Lưu ý: Trường hợp sau khi tích Mẫu tự chủ, cột số 2 chưa lên đúng số liệu theo tiểu mục thì làm theo hướng dẫn sau:

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán:

  • Có TK 008211-Dự toán chi thường xuyên (hoặc Có TK 008221-Dự toán chi không thường xuyên), số tiền âm đối với Tiểu mục cần điều chỉnh giảm, chọn nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán.
  • Có TK 008211 (hoặc Có TK 008221), số tiền dương, với Tiểu mục cần điều chỉnh tăng, chọn nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán

Ví dụ: Điều chỉnh kinh phí đã rút và chi tạm ứng thường xuyên từ Tiểu mục 7049 sang Tiểu mục 7001 với số tiền 2.000.000.

Sau khi thực hiện điều chỉnh, khi in báo cáo đối chiếu mẫu 02 để kiểm tra, bạn không cần tích vào nút Mẫu tự chủ

Trường hợp 2: Cột tạm ứng trong kỳ (Cột 1) in theo tháng/ quý bị âm nhưng in cả năm lại không bị

Nguyên nhân: Do rút tạm ứng ở tháng/ quý trước nhưng thực hiện lập chứng từ chi và thanh toán tạm ứng tại kỳ này.
Giải pháp: Theo quy định số liệu tại Cột tạm ứng tròng kỳ (Cột 1) chỉ lấy số tạm ứng trong kỳ trừ đi số thanh toán trong kỳ, nên số liệu âm cột 1 như vậy là đúng.

Trường hợp 3: Cột tạm ứng số dư đến kỳ báo cáo (Cột 2) có số dư tạm ứng mặc dù chưa rút tạm ứng

Biểu hiện: Cột số 1-Tạm ứng trong kỳ không có số liệu nhưng cột số 2-Tạm ứng số dư đến kỳ báo cáo thì thể hiện âm dương.

Nguyên nhân: Do số dư đầu kỳ chưa đúng.

Bạn làm theo hướng dẫn tại đây.

Tuy nhiên, có trường hợp các TK 008 chi tiết tạm ứng và thực chi nhưng số tổng thể hiện bằng 0.

Giải pháp: Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/Chuột phải ở các TK 008111, 008112, 008121, 008122 chọn xóa số dư.

Nhấn Cất và kiểm tra lại báo cáo. 

Cập nhật 21/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY