Khi in Mẫu số 20C tôi thấy cột Thực chi phát sinh trong kỳ lên không đúng số liệu thì phải làm thế nào?

Nguyên nhân 1: Do hạch toán sai MLNS (nguồn, khoản, tiểu mục), sai số tiền, thiếu hoặc thừa chứng từ.

Giải pháp 1: Kiểm tra số liệu ở tiểu mục sai được lấy từ những chứng từ nào? để từ đó đưa ra hướng xử lý.
In Báo cáo S101 – H: Sổ theo dõi dự toán nguồn NSNN trong nước (Phần III) để kiểm tra.

Ví dụ: Đơn vị in báo cáo Mẫu số 02a- SDKP/ĐVDT quý I phát hiện tiểu mục 6001-mã NDKT 6000- nguồn thường xuyên lên sai số liệu.

  • Vào Báo cáo\Kho bạc\S101 – H: Sổ theo dõi dự toán nguồn NSNN trong nước (Phần III)

  • Kiểm tra lại chứng từ hạch toán

Nguyên nhân 2: Thiếu chứng từ do đơn vị chưa lập bảng kê chứng từ thanh toán hoặc đã lập bảng kê chứng từ thanh toán nhưng chưa thực hiện thanh toán trên phần mềm.

Giải pháp 2: Bạn kiểm tra lại việc hạch toán và thanh toán tạm ứng theo hướng dẫn sau:

  • Chưa lập bảng kê và chưa thanh toán tạm ứng tại đây
  • Đã lập bảng kê nhưng chưa thanh toán, hướng dẫn tại đây
Cập nhật 21/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY