Khi in Mẫu số 20C tôi thấy cột Thực chi phát sinh trong kỳ lên không đúng số liệu thì phải làm thế nào?

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Nguyên nhân 1: Do hạch toán sai MLNS (nguồn, khoản, tiểu mục), sai số tiền, thiếu hoặc thừa chứng từ.

Giải pháp 1:

1. Xác định Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục đang bị sai số liệu

2. Kiểm tra chứng từ phát sinh của tiểu mục sai

 • Vào Báo cáo\Kho bạc\S101 – H: Sổ theo dõi dự toán nguồn NSNN trong nước (Phần III)

 • Chọn tham số thời gian, Nguồn, Chương, Khoản, Mục bị sai số liệu. Nhấn Xem báo cáo
 • Ví dụ: Mục 6650, Nguồn Huyện tự chủ đang lên sai số liệu

 • Kiểm tra lại chứng từ hạch toán

 • Nếu thừa chứng từ => Bạn tích vào chứng từ, chọn Bỏ ghi
 • Nếu thiếu chứng từ => Bạn bổ sung thêm chứng từ còn thiếu
 • Nếu đầy đủ chứng từ, nhưng sai số tiền => Bạn tích vào chứng từ, Bỏ ghi\Sửa, sửa lại số tiền đúng rồi nhấn Cất

Nguyên nhân 2: Thiếu chứng từ do đơn vị chưa lập bảng kê chứng từ thanh toán hoặc đã lập bảng kê chứng từ thanh toán nhưng chưa thực hiện thanh toán trên phần mềm.

Giải pháp 2: Bạn kiểm tra lại việc hạch toán và thanh toán tạm ứng

 1. Nếu đã lập bảng kê nhưng chưa thanh toán
 • Vào Menu Kho bạc/Bảng kê thanh toán tạm ứng, tích vào bảng kê đã thanh toán thực tế với Kho bạc
 • Vào Menu Kho bạc/Bảng kê thanh toán tạm ứng, tích vào bảng kê đã thanh toán thực tế với Kho bạc

 • Tích vào tab Thanh toán, tích chọn chứng từ cần thanh toán. Tích Thanh toán

2. Nếu chưa lập bảng kê và chưa thanh toán tạm ứng, bạn xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 13/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY