Làm thế nào để lấy chứng từ phát sinh (tăng, giảm, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn TSCĐ) từ phần mềm QLTS sang Mimosa?

Xem hướng dẫn chi tiết lấy chứng từ phát sinh (tăng, giảm, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn TSCĐ) từ phần mềm QLTS sang Mimosa theo hướng dẫn:

  1. Thiết lập kết nối đến QLTS.VN
  2. Ghi tăng TSCĐ
  3. Ghi giảm TSCĐ
  4. Đánh giá lại TSCĐ (Nâng cấp, sửa chữa, thay đổi diện tích, giá trị đất, thông tin tài sản…)
  5. Trích khấu hao TSCĐ
  6. Tính hao mòn TSCĐ

Lưu ý: Một số vấn đề thường gặp khi lấy chứng từ phát sinh từ MISA QLTS sang Mimosa tại đây

Cập nhật 27/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY