1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tài sản cố định
  4. Làm thế nào để tính hao mòn TSCĐ vô hình trên phần mềm?

Làm thế nào để tính hao mòn TSCĐ vô hình trên phần mềm?

Trường hợp 1: TSCĐ chưa được khai báo trước đó

Bạn thực hiện theo 2 cách sau:

Cách 1: Thường được áp dụng cho trường hợp khai báo nhiều tài sản

– Bước 1:

  • Vào Danh mục\Loại tài sản cố định
  • Tích chọn loại tài sản cần khai báo sửa lại thông tin Thời gian SD (năm) và Tỷ lệ tính HM (% năm)

Lưu ý: Nếu không rõ Thời gian sử dụng và tỷ lệ tính HM, bạn hỏi lại cấp trên để biết thông tin (hoặc tham khảo một số Quyết định như QĐ 2330/QĐ-BTC)

– Bước 2: Thực hiện khai báo tài sản cố định theo hướng dẫn tại đây

Cách 2: Thường được áp dụng cho trường hợp khai báo 1 tài sản

Bạn thực hiện khai báo TSCĐ theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Tại bước nhập Thông tin hao mòn/khấu hao, nhập trực tiếp Thời gian sử dụng năm và Tỷ lệ hao mòn (% năm)

Trường hợp 2: TSCĐ đã được khai báo trước đó

Với trường hợp này bạn cần sửa trực tiếp Thời gian sử dụng năm và Tỷ lệ hao mòn (% năm) trên TSCĐ đã khai báo bằng cách:

  • Vào Danh mục\Tài sản cố định
  • Chọn đến TSCĐ vô hình cần tính hao mòn, Nhấn Sửa
  • Ở tab 2. Thông tin hao mòn/ khấu hao nhập thông tin vào Thời gian sử dụng năm và Tỷ lệ hao mòn (% năm)

Cập nhật 11/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY