1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tài sản cố định
  4. Tôi muốn khai báo TSCĐ vừa dùng cho hoạt động HCSN vừa dùng cho hoạt động SXKD thì làm như thế nào?

Tôi muốn khai báo TSCĐ vừa dùng cho hoạt động HCSN vừa dùng cho hoạt động SXKD thì làm như thế nào?

Để khai báo TSCĐ vừa dùng cho hoạt động HCSN vừa dùng cho hoạt động SXKD, thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Khai báo Tài sản cố định, nhấn “Thêm” và khai báo cáo Thông tin chung về tài sản (những ô có dấu (*) bắt buộc điền hoặc chọn).

Bước 2: Khai báo Thông tin hao mòn/khấu hao, nhập Tỷ lệ SD vào SXKD (%)

Cập nhật 11/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY