Khi nhận được TSCĐ từ cấp trên hoặc đơn vị khác thì làm thế nào?

Để theo dõi tài sản cố định (TSCĐ) nhận được do điều chuyển từ cấp trên hoặc tiếp nhập từ đơn vị khác, bạn làm theo 2 bước:

Bước 1: Vào Danh mục/ Tài sản cố định, bấm Thêm và khai báo Thông tin chung về tài sản (những ô có dấu (*) bắt buộc điền hoặc chọn).

Bước 2: Khai báo thông tin bên tab Thông tin hao mòn/ khấu hao:

  • Tích vào ô Là tài sản điều chuyển
  • Ngày mua: là ngày thực tế mua TSCĐ
  • Ngày ghi tăng: là ngày đơn vị nhận được tài sản bàn giao
  • Hao mòn/khấu hao lũy kế: là hao mòn/khấu hao lũy kế tính đến thời điểm đơn vị nhận được TSCĐ

Ví dụ: Căn cứ theo biên bản bàn giao tài sản, ngày 22/07/2022, đơn vị nhận được TSCĐ điều chuyển từ cấp trên có thông tin như sau:TSCĐ được mua ngày 29/05/2018, nguyên giá là 30.000.000, đã hao mòn lũy kế đến thời điểm bàn giao là 12.000.000 . Vậy trên phần mềm sẽ khai báo:

Sau khi Cất, Phần mềm thông báo sinh chứng từ ghi tăng TSCĐ Nhận bằng hiện vật, bạn nhấn  và Cất chứng từ.

Cập nhật 06/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY