1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tài sản cố định
  4. Làm thế nào để theo dõi TSCĐ hình thành từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp?

Làm thế nào để theo dõi TSCĐ hình thành từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp?

Trường hợp 1 : Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (QPTHĐSN) được hình hành từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ chi hoạt động

– Bước 1: Khai báo TSCĐ theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Ở mục 1. Thông tin chung, Chọn Nguồn HT là Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

– Bước 2: Cuối năm tính hao mòn TSCĐ – hướng dẫn tại đây

Trường hợp 2: QPTHĐSN được hình thành từ nguồn SXKD

– Bước 1: Khai báo TSCĐ theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Chọn Nguồn HT là Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và Tỷ lệ SD vào SXKD (%) là 100 (%)

– Bước 2: Cuối tháng hoặc Quý thực hiện trích khấu hao TSCĐ – hướng dẫn tại đây

Trường hợp 3: QPTHĐSN được hình hành từ nguồn nhà nước và được sử dụng vào hoạt động HCSN và hoạt động SXKD

Trên phần mềm bạn thao tác theo 3 bước sau:

– Bước 1: Khai báo TSCĐ theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Chọn Nguồn HT là Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và Tỷ lệ SD vào SXKD (%) 0 (%) < Tỷ lệ SD vào SXKD (%) < 100%

– Bước 2: Tính hao mòn, trích khấu hao TSCĐ

  • Cuối năm, tính hao mòn TSCĐ theo hướng dẫn tại đây
  • Hàng tháng/quý, trích khấu hao TSCĐ theo hướng dẫn tại đây

– Bước 3: Cuối năm sau khi xác định hao mòn, khấu hao, bạn vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán kết chuyển số tiền khấu hao đã tính: Nợ TK 43141/Có TK 4212

Cập nhật 25/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY