1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Tài sản cố định - Kết nối QLTS
 4. Làm thế nào để đối chiếu số dư TK 211, 214 trên Bảng cân đối số phát sinh với Sổ TSCĐ- (Có kết nối PM QLTS.VN)?

Làm thế nào để đối chiếu số dư TK 211, 214 trên Bảng cân đối số phát sinh với Sổ TSCĐ- (Có kết nối PM QLTS.VN)?

Xem phim hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm

Để đối chiếu số dư TK 211, 214 trên Bảng cân đối số phát sinh với sổ TSCĐ, bạn thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đối chiếu số dư đầu kỳ của TK 211, 214 trên Bảng cân đối số phát sinh và Sổ TSCĐ

 1. Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN.
 2. Chọn menu Báo cáo\Báo cáo quản trị, chọn Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại).
 • Dư Nợ TK 211, 213: Giá trị Nguyên giá tại cột Đầu kỳ tương ứng từng loại tài sản.
 • Dư Có TK 214: Giá trị hao mòn lũy kế đầu kỳ = Nguyên giá đầu kỳ – Giá trị còn lại đầu kỳ.
 • Dư Có TK 366: Giá trị Còn lại tại cột Đầu kỳ.

Bước 2: Đối chiếu phát sinh tăng, phát sinh giảm trong kỳ

 1. Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN.
 2. Chọn menu Báo cáo\Báo cáo quản trị, chọn Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại).
 • Phát sinh Nợ TK 211: Giá trị Cột tăng trong kỳ.
 • Phát sinh Có TK 211: Giá trị Cột giảm trong kỳ.
 • Phát sinh Có TK 214: Giá trị Cột Hao mòn trong kỳ.

Sau khi đối chiếu, có chênh lệch thì xác định số của báo cáo trên phần mềm nào đúng để sửa số sai trên báo cáo còn lại. Tham khảo cách sửa tại đây.

Cập nhật 24/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY