Làm thế nào để đối chiếu số liệu TSCĐ ở phần mềm QLTS.VN và MISA Mimosa 2022?

Hướng dẫn đối chiếu số liệu TSCĐ ở phần mềm QLTS.VN và MISA Mimosa 2022.

Hướng dẫn đối chiếu số liệu:

1. Đối chiếu giữa Bảng cân đối số phát sinh trên phần mềm MISA Mimosa 2022 với Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ trên QLTS.VN

 

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

(Trên MISA Mimosa 2022)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ

(Trên QLTS.VN)

Số dư đầu kỳ – Số dư đầu kỳ TK 211 – Cột Đầu kỳ
Phát sinh tăng – Phát sinh Nợ TK 211 – Cột Ghi tăng
Phát sinh giảm – Phát sinh Có TK 211 – Cột Ghi giảm
Số dư cuối kỳ – Số dư cuối kỳ TK 211 – Cột Cuối kỳ
 

2. Ngoài ra, đối chiếu số tổng của các TK 211, 214, 366Bảng cân đối số phát sinh trên phần mềm MISA Mimosa 2022 với Tổng nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lạiDanh sách TSCĐ tại nơi sử dụng trên QLTS.VN.

3. Sau khi đối chiếu, có chênh lệch thì xác định số của báo cáo trên phần mềm nào đúng để sửa số sai như sau:

 

Nếu sai ở MISA Mimosa 2022

Nếu sai ở QLTS.VN

Số dư đầu kỳ sai

Trường hợp 1: Sửa lại và làm lại báo cáo năm trước cho đúng, sau đó sửa lại số dư đầu kỳ:

– Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu

– Kích đúp chuột vào các TK sai như TK211, 214, 366 để sửa lại cho đúng.

– Nhấn Cất.

Trường hợp 2: Không muốn sửa lại báo cáo năm trước, đưa hạch toán vào phát sinh năm nay. 

Đơn vị nên hỏi chủ quản để được hướng dẫn đúng nhất

– Vào Tài sản\Quản lý tài sản

– Kích đúp chuột vào TSCĐ đầu kỳ sai để chỉnh lại Nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại.

– Nhấn Cất.

=> Khi chọn TSCĐ để sửa, chú ý tab “Lịch sử biến động” xem có phát sinh những chứng từ nào liên quan thì phải xóa đi sau đó mới sửa được

Phát sinh sai

– Vào phân hệ TSCĐ

– Bỏ ghi và xóa các chứng từ ghi tăng đã lấy từ QLTS.VN trước đó.

– Vào Thêm\Ghi tăng TSCĐ. Nhấn Lấy dữ liệu.

– Tích chọn các chứng từ, nhấn Thực hiện

– Vào Tài sản\Quản lý tài sản

– Kích đúp chuột vào TSCĐ ghi tăng trong kỳ sai để chỉnh lại Nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại.

– Nhấn Cất.

=> Khi chọn TSCĐ để sửa, chú ý tab “Lịch sử biến động” xem có phát sinh những chứng từ nào liên quan thì phải xóa đi sau đó mới sửa được

Cập nhật 21/11/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY