1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tài sản cố định
  4. Khi tính hao mòn TSCĐ, tôi thấy bị thiếu một số tài sản dù vẫn còn thời gian sử dụng thì làm thế nào?

Khi tính hao mòn TSCĐ, tôi thấy bị thiếu một số tài sản dù vẫn còn thời gian sử dụng thì làm thế nào?

Nguyên nhân 1: Do Giá trị còn lại của tài sản bằng 0 khi khai báo TSCĐ

=> Giải pháp: Vào Danh mục\Tài sản cố định, chọn tới TSCĐ sai và sửa lại đúng thông tin “Hao mòn/Khấu hao lũy kế“.

Nguyên nhân 2: Do cột Tỷ lệ SD vào SXKD (%) đang để 100%

  • Nếu tài sản chỉ sử dụng cho hoạt động SXKD thì phần mềm sẽ không tính hao mòn TSCĐ mà cần phải trích khấu hao TSCĐ.
  • Nếu tài sản chỉ được sử dụng cho hoạt động HCSN, Bạn sửa lại Tỷ lệ SD vào SXKD (%) = 0 và thực hiện tính lại hao mòn.
  • Nếu tài sản được sử dụng cho cả hoạt động HCSN và hoạt động SXKD, anh/chị sửa lại Tỷ lệ SD vào SXKD (%) với tỷ lệ lớn hơn 0 và nhỏ hơn 100 (Ví dụ: 20%, 50%,…) và thực hiện tính lại hao mòn, tính khấu hao.

Lưu ý: Nếu Tỷ lệ SD vào SXKD (%) bị ẩn không sửa được, bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 11/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY