1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tài sản cố định
  4. Tôi không sửa được một số thông tin trên TSCĐ thì phải làm thế nào?

Tôi không sửa được một số thông tin trên TSCĐ thì phải làm thế nào?

Biểu hiện: Một vài thông tin khai báo TSCĐ bị sai nhưng khi sửa phần mềm đang để “ẩn” và không cho phép sửa.

Nguyên nhân: Mã tài sản cố định khai báo đã có phát sinh (Ghi tăng, ghi giảm, đánh giá lại, tính hao mòn,…).

Giải pháp: Xóa chứng từ phát sinh liên quan bằng cách:

1. Vào menu Danh mục\Tài sản cố định.

2. Chọn đến tài sản cần sửa.

3. Nhấn Xem ở tab Chứng từ.

4. Nhấn Bỏ ghi\Xóa.

5. Sau khi xóa các chứng từ liên quan, mở lại TSCĐ để sửa thông tin và bổ sung lại các chứng từ liên quan đã xóa.

Lưu ý: Trước khi xóa cần kiểm tra lại số liệu và sao lưu dữ liệu

Cập nhật 08/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY