Ghi giảm do không đủ tiêu chuẩn chuyển thành CCDC

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

  1. Ghi giảm chuyển thành CCDC từ nguồn NSNN cấp
  2. Ghi giảm chuyển thành CCDC từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
  3. Ghi giảm chuyển thành CCDC bằng nguồn phí được khấu trừ, để lại
  4. Ghi giảm chuyển thành CCDC bằng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
  5. Ghi giảm chuyển thành CCDC bằng quỹ phúc lợi
  6. Ghi giảm chuyển thành CCDC bằng nguồn vốn kinh doanh của đơn vị
Cập nhật 24/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY