1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tổng hợp
  4. Làm thế nào để có số liệu ở cột Số đầu năm hoặc cột Năm trước trên các BCTC (trường hợp đơn vị không nộp BCTC cho Tổng kế toán) ?

Làm thế nào để có số liệu ở cột Số đầu năm hoặc cột Năm trước trên các BCTC (trường hợp đơn vị không nộp BCTC cho Tổng kế toán) ?

Giúp các đơn vị xuất khẩu báo cáo tài chính năm trước từ phần mềm MISA Mimosa 2022 và nhập khẩu lại vào báo cáo tài chính năm nay để nộp báo cáo cho đơn vị chủ quản. 

Các bước thực hiện:

Với các đơn vị chưa nộp báo cáo năm trước lên TKT nên chưa có file xml để lấy nhanh số liệu cột Số đầu năm lên các báo cáo tài chính năm nay, anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Lập báo cáo tài chính 

Ví dụ: Chọn dữ liệu kế toán năm 2020.

Anh/chị thực hiện lập báo cáo tài chính theo hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Xuất khẩu dữ liệu từ báo cáo tài chính năm trước 

1. Chọn phân hệ Tổng hợp/Nộp báo cáo cho kho bạc.

2. Chọn bộ báo cáo tài chính. Để xem được trước kia đơn vị nộp báo cáo theo phương pháp nào thì xem hướng dẫn tại đâyVí dụ đơn vị chọn xuất khẩu Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp).

3. Khai báo các thông tin:

  • Nhập Mã đơn vị(gồm 3 ký tự), kế toán lưu ý nhập mã đơn vị đăng ký với hệ thống TKT của Kho bạc nhà nước.
  • Nhập các thông tin: Năm báo cáoTên đơn vị, Ngày lập BC, Ngày ký, Người lập, Người ký, Người kiểm soát.
  • Chọn Nơi lưu tệp.

4. Dữ liệu sau khi nhập xong như sau:

5. Nhấn Đồng ý để xem bộ báo cáo.

6. Chọn các báo cáo để xem: B01/BCTCB02/BCTCB04/BCTC, B03a/BCTC hoặc B03b/BCTCB01/BSTT.

7. Nhấn Xuất khẩu.

8. Chọn để xem thư mục chứa file xuất khẩu.

Lưu ý: Nếu đơn vị dùng dữ liệu liên năm thì sau khi lập BCTC năm trước chỉ cần chọn năm sau và lập BCTC để lấy số liệu lên cột Số đầu năm (Năm trước) mà không cần thực hiện Bước 3.

Bước 3: Nhập số dư đầu năm từ TKT cho báo cáo tài chính năm nay

Ví dụ: chọn dữ liệu kế toán năm 2021.

1. Chọn phân hệ Tổng hợp\Báo cáo tài chính.

2. Nhấn nút “Nhập số dư đầu năm từ TKT”, nhấn vào biểu tượng thư mục để tải tệp tin báo cáo (.xml) vừa để tải về tại bước 1.

3. Chọn đúng tệp tin báo cáo. Nhấn Open (Mở).

4. Nhấn Thực hiện.

5. Chương trình hiển thị thông báo Nhập khẩu thành công số dư từ TKT năm… chương…

Bước 4: Lập báo cáo tài chính năm nay

Ví dụ: chọn dữ liệu kế toán năm 2021.

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo/Lập báo cáo tài chính.

2. Khai báo các tham số báo cáo:

  • Chọn Kỳ báo cáoNămChương.
  • Chọn Báo cáo.
  • Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình tự động lập báo cáo tài chính, anh/chị nhập thêm Người lập biểu, Thủ trưởng đơn vị, Ngày lập.

4. Nhấn Lấy số đầu năm từ TKT để phần mềm lấy lên cột Số đầu năm từ dữ liệu báo cáo năm trước đã nhập khẩu tại Bước 2.

5. Có thể nhấn Kiểm tra số liệu để chương trình kiểm tra xem còn chỉ tiêu nào không phù hợp. Nhấn vào link vào đây để kiểm tra chứng từ, sổ sách.

6. Nhấn In để in báo cáo tài chính.

Cập nhật 06/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY