Báo cáo tài chính

Mục đích

Giúp đơn vị lập được báo cáo tài chính theo từng kỳ, nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT và kiểm soát được số liệu báo cáo đã lập.

Các bước thực hiện

Bước 1: Nhập khẩu dữ liệu đầu năm từ TKT

Lưu ý: Thực hiện bước này đối với các đơn vị có nộp báo cáo tài chính năm 2020 qua TKT

1. Tải bộ báo cáo tài chính năm trước (.xml) trên TKT về máy tính.

 • Kế toán viên đăng nhập vào trang https://bctcnn.vst.mof.gov.vn
 •  Vào menu Quản lý báo cáo, nhấn chuột vào kỳ báo cáo năm 2020 được KBNN nhận thành công báo cáo.

 • Nhấn vào biểu tượng tải để tải tệp tin báo cáo có đuôi .xml về máy tính.

2. Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT vào phần mềm Mimosa

 • Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo tài chính.
 • Nhấn nút “Nhập số dư đầu năm từ TKT”, nhấn vào biểu tượng thư mục để tải tệp tin báo cáo (.xml) vừa được tải về từ hệ thống TKT.

 •  Chọn đúng tệp tin báo cáo. Nhấn Open (Mở).

 • Nhấn Thực hiện.

 • Chương trình hiển thị thông báo Nhập khẩu thành công số dư từ TKT năm… chương…

Bước 2: Lập báo cáo tài chính

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính.

2. Khai báo các tham số báo cáo:

– Chọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương.

– Chọn Báo cáo. Bạn lập các báo cáo sau:

 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động.
 • B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp).
 • B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp).
 • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính
 • B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính.

– Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình tự động lập báo cáo tài chính, bạn nhập thêm Người lập biểu, Thủ trưởng đơn vị, Ngày lập.

Lưu ý: Trên các báo cáo B02/BCTC, B03a/BCTC, B03b/BCTC, B04/BCTC cần cập nhật số dư trên cột Năm trước theo 1 trong 2 cách:

Cách 1: Lấy số đầu năm từ TKT

 • Trên giao diện báo cáo đang lập (hoặc nếu báo cáo được lập trước đó rồi thì mở từng báo cáo lên, nhấn Sửa). Để lấy số năm trước nhấn Lấy số dư đầu năm từ TKT cho từng báo cáo:

Nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ý: Trường hợp bạn lập BCTC của Chương khác với Chương trên bộ BCTC đã nộp vào TKT hoặc chưa nhập khẩu file báo cáo (.xml) nào từ TKT thì khi nhấn Lấy số liệu đầu năm từ TKT => Chương trình hiển thị thông báo như sau:

Bạn nhấn vào link tại đây trên thông báo để phần mềm chuyển sang màn hình Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT. Hoặc nhập khẩu BCTC năm trước tại màn hình Danh sách lập báo cáo tài chính.

Xem lại hướng dẫn ở bước 1.

Cách 2: Nhập tay vào cột Số đầu năm (Năm trước).

 • Trường hợp muốn lấy lại toàn bộ số liệu ban đầu thì nhấn Lấy lại mặc định.
 • Nhấn Cất.

4. Có thể nhấn Kiểm tra số liệu để chương trình kiểm tra xem còn chỉ tiêu nào không phù hợp. Nhấn vào link vào đây để kiểm tra chứng từ, sổ sách.

 •  Nhấn In để in báo cáo tài chính.

5. Ngoài ra, có thể in báo cáo tình hình tài chính bằng cách:

– Chọn menu Báo cáo/Báo cáo tài chính.

– Chọn báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính. Khai báo các tham số báo cáo.

 • Chọn Kỳ báo cáo, Chương.
 • Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập hoặc nếu không tích chọn, phần mềm sẽ in theo công thức đã được thiết lập sẵn.
 • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 31/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY