Báo cáo quyết toán

Mục đích

Chương trình cho phép đơn vị lập được báo cáo quyết toán B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán đầy đủ các nội dung để đơn vị nộp báo cáo nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo\Báo cáo quyết toán.

2. Khai báo các tham số báo cáo:

  • Chọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương.
  • Phần mềm mặc định Báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.

  • Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình ngầm định sẵn số liệu của một số chỉ tiêu, anh/chị nhập các thông tin chi tiết khác của đơn vị.

4. Trường hợp muốn lấy lại toàn bộ số liệu ban đầu thì nhấn Lấy lại mặc định.

5. Nhấn Cất.

6. Nhấn In để in báo cáo quyết toán.

7. Ngoài ra, có thể in báo cáo quyết toán bằng cách:

– Chọn menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán.

– Chọn báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.

– Khai báo các tham số báo cáo.

  • Chọn Kỳ báo cáo, Chương.
  • Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo quyết toán đã lập hoặc nếu không tích chọn, phần mềm sẽ in theo công thức đã được thiết lập sẵn.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 31/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY