Tôi muốn tùy chỉnh mẫu chứng từ, báo cáo theo nhu cầu của đơn vị thì làm thế nào?

Mục đích: Giúp thực hiện tuỳ chỉnh các thông tin trên mẫu chứng từ, mẫu báo cáo để in ra theo nhu cầu thực tế của đơn vị trong trường hợp đơn vị sử dụng mẫu khác so với mẫu chuẩn theo quyết định.

Cách thực hiện

1. Tùy chỉnh mẫu Giấy đề nghị, Bạn xem hướng dẫn tại đây.

2. Tùy chỉnh mẫu Bảng kê TT số 39/2016/TT-BTC, Bạn xem hướng dẫn tại đây.

3. Tùy chỉnh báo cáo Mẫu số 01, Bạn thực hiện như sau:

  • Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu\Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc.
  • Tại phần Mẫu báo cáo, nhấn vào biểu tượng tam giác để chọn mẫu Nghị định 11/2022/NĐ-CP (Mẫu tuỳ chỉnh). Nhấn Tùy chỉnh mẫu.

  • Thực hiện tuỳ chỉnh Các cột trên báo cáo, Các dòng trên báo cáo, Thông tin bổ sung theo nhu cầu của đơn vị.

Ví dụTại phần Thiết kế mẫu báo cáo, khi bỏ tích chọn Ẩn trên các cột Số thứ tự, Mã chương, Nguồn kinh phí thì 3 thông tin này sẽ được hiển thị tại phần Các cột trên báo cáo.

  • Nhấn Xem trước để xem trước mẫu tuỳ chỉnh hoặc Cất mẫu để lưu thông tin mẫu.
  • Nhấn Đồng ý trên màn hình Tham số báo cáo. Phần mềm lấy lên thêm 3 cột STT, Mã chương, Nguồn kinh phí mà bạn vừa thực hiện tuỳ chỉnh.

4. Tùy chỉnh báo cáo Mẫu số 02, Bạn thực hiện tương tự như tùy chỉnh Mẫu số 01.

Cập nhật 11/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY