Khi xuất khẩu BCTC nộp cho KBNN trên phần mềm báo Các chỉ tiêu không phù hợp thì làm thế nào? 

Các chỉ tiêu không phù hợp 

Nhấn dấu + để xem chi tiết

Cột năm trước trên báo cáo ... đang không có số liệu, có thể không bằng cột năm nay trên báo cáo năm 20xx đã nộp trên TKT

Giải pháp: xem chi tiết tại đây

Giá trị chỉ tiêu Nguyên giá TSCĐ hữu hình (hoặc vô hình) thuộc Mục III.4 trên báo cáo B04/BCTC không bằng giá trị chỉ tiêu (Số dư đầu năm + Tăng trong năm – Giảm trong năm)

Giải pháp: xem chi tiết tại đây

Giá trị chỉ tiêu (Số dư cuối năm) ...thuộc Mục III.15 trên báo cáo B04/BCTC không bằng giá trị chỉ tiêu (Số dư đầu năm + Tăng trong năm – Giảm trong năm)

Giải pháp: xem chi tiết tại đây

Giá trị cuối năm của chỉ tiêu (Tiền gửi kho bạc thuộc mục III.3) trên báo cáo B04/BCTC phải lớn hơn hoặc bằng 0

Giải pháp: xem chi tiết tại đây

 

Cập nhật 16/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY