Tôi muốn in chứng từ hàng loạt thì làm như thế nào?

Cách thực hiện:

Ví dụ: Bạn cần in tất cả Phiếu chi trong tháng 1 thì thực hiện theo các bước sau:

Xem phim hướng dẫn:

Bước 1

  • Trên danh sách Phiếu chi, bạn chọn biểu tượng mũi tên đen cạnh nút Nạp.
  • Tích chọn Theo ngày hạch toán, chọn kỳ kế toán là tháng 1, nhấn Đồng ý.

  • Khi đó, phần mềm sẽ liệt kê danh sách các Phiếu chi tháng 1.

Bước 2

  • Mở bất kỳ phiếu chi cần in lên. Trên giao diện chi tiết của chứng từ, nhấn vào biểu tượng mũi tên đen cạnh nút In .
  • Chọn Tuỳ chọn in.

Bước 3

  • Trên giao diện Tùy chọn in, chọn mẫu cần in, tích chọn In theo lô. 
  • Nhấn Thực hiện.

Bước 4

  • Trên giao diện Chọn chứng từ , tích chọn các chứng từ cần in, nhấn Đồng ý. 
  • Khi đó phần mềm sẽ hiển thị tất cả chứng từ bạn chọn để in hàng loạt.

Cập nhật 25/05/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY